Odovzdané boli ďalšie zberné nádoby na bioodpad

Mesto Spišská Belá začalo po výzve obyvateľov mesta v minulom kalendárnom roku evidovať záujemcov o zberné nádoby na bioodpad. V auguste 2017 boli bezplatne poskytnuté prvé nové plastové nádoby hnedej farby na zber biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpadu) do rodinných domov. Počet záujemcov prevyšoval počet nádob zakúpených z vlastných zdrojov. Koncom roka preto vedenie mesta pristúpilo k nákupu ďalších nádob na zber bioodpadu. V priebehu mesiaca január 2018 boli tieto nádoby priebežne odovzdávané do domácností aj opakovane (pri nezastihnutí) oproti podpisu žiadateľa. Spoločne už bolo v našom meste odovzdaných 210 ks zberných nádob. Počet záujemcov o nádoby na bioodpad sa stále zvyšuje, a preto chceme požiadať obyvateľov o trpezlivosť pri prideľovaní, resp. distribúcii ďalších nádob. Mesto Spišská Belá v tomto roku zakúpi z vlastných zdrojov ďalšie nádoby na bioodpad a podľa poradia v zozname záujemcov o ich pridelenie bude predmetné nádoby aj odovzdávať.

Nádoby na bioodpad sú určené na odpad z domových záhrad (najmä pokosená tráva, kvety, štiepka, piliny, lístie, odpad z ovocia a zeleniny či burina). Neodporúčame umiestňovať do týchto nádob živočíšny odpad (najmä z hygienických dôvodov). Vyprázdňovanie týchto nádob bude zabezpečovať sezónne (v tzv. “vegetačnom období”) Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. v zmysle harmonogramu, ktorý vopred zverejníme. Obyvatelia, ktorí majú záujem o takúto zbernú nádobu (aby nemuseli biooodpad uskladňovať v plastových vreciach) a doposiaľ neprejavili záujem, majú naďalej možnosť kontaktovať mestský úrad – Bc. Danielu Hudačekovú, tel.: 052/4680508, osobne č. dverí 2 na prízemí mestského úradu, alebo mailom hudacekova@spisskabela.sk. U tejto zamestnankyne mesta je vedený zoznam záujemcov aj tých, ktorým už bola nádoba poskytnutá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X