Ocenili dlhoročných bezpríspevkových darcov krvi

Československý Červený kríž bola najväčšia humanitárna organizácia Čechov a Slovákov. Vznikol 6. februára 1919. Tento rok si preto pripomíname 100. výročie jeho založenia. Slovenský Červený kríž sa stal v roku 1993 nástupníckou organizáciou Československého Červeného kríža a pokračuje vo svojej aktívnej činnosti. Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, usporiadal 28. novembra 2019 slávnostné odovzdávanie vyznamenaní Slovenského Červeného kríža mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Poprade. Na podujatí oceňovania humánnosti a šľachetnosti sa zúčastnili zástupcovia Slovenského Červeného kríža, územný spolok Poprad, Národnej transfúznej stanice SR, pracovisko Poprad a zástupcovia pozvaných miest a obcí. Na slávnostnom akte sa za naše mesto zúčastnila a oceneným občanom Spišskej Belej zagratulovala viceprimátorka mesta Marta Britaňáková.

Odmenených bolo spolu 479 darcov krvi z okresov Poprad a Kežmarok, medzi nimi aj  20-ti zo Spišskej Belej. Bronzovou Janského plaketou boli ocenení: Lucia Bieľaková, Jaroslav Dobeš, Ľuboš Gotzmann, Filip Kovalčík, Vladimír Kovalčík, Renáta Kraváriková, Anna Lenkavská, Kristína Michlíková, Ľuboš Penxa, Andrea Pješčáková, Iveta Podolinská, Michal Smolen, Ľubomír Šmindák a Peter Tomas. Striebornú Janského plaketu získali: Michal Grivalský, Miroslava Hoholová, Michal Pisarčík, Lucia Pješčáková a Erich Schurdak. Držiteľom vzácnej zlatej Janského plakety sa stal Pavol Rusňák.

Mesto Spišská Belá ďakuje všetkým svojim oceneným občanom za všetkých, ktorým svojim rozhodnutím darovať krv zmenili život a blahoželáme k získaniu plakety prof. MUDr. Jana Janského. Svojimi skutkami v prospech druhého človeka meníte aj kvalitu svojho života.


Vedeli ste, že…

Ľudská krv je nenahraditeľná. Každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu: červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmysliteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele krvinky chránia človeka pred infekciou a ochoreniami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre viac pacientov. Spracovaním krvnej plazmy sa získava celá škála liekov, ktoré sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou zrážania krvi sú, napríklad, na niektoré z týchto liekov odkázaní celý svoj život.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X