Aktuality
Počet zobrazení 1K

Ocenení jaskyniari zo Spišskej Belej

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 52 klubov a skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) so sídlom v Liptovskom Mikuláši. V nich je organizovaných 898 jaskyniarov a jaskyniarok. Jaskyniarska skupina Spišská Belá ako jedna z oblastných skupín SSS vznikla už v roku 1955 a je dobrovoľným občianskym zdužením, ktorého poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy. Rôznymi edukačnými formami navyše informácie z podzemia približuje verejnosti. Skupina pôsobí aktívne počas celého obdobia svojej existencie. Zrealizovala viac ako 1500 prieskumných akcií.

Dňa 6. mája 2022 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo XX. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Jeden z bodov programu bolo oceňovanie jaskyniarov na základe návrhov SSS. Držiteľom zlatej medaily SSS sa stalo 7 jaskyniarov. Medzi nimi bol za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku zlatou medailou SSS ocenený aj súčasný predseda Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá – Ľubomír Plučinský. Slovenská speleologická spoločnosť udeľovala pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea tiež čestné uznania. Za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť bolo čestné uznanie udelené členovi Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá – Vladimírovi Kleinovi.

Vedenie Mesta Spišská Belá ďakuje jaskyniarom za ich aktívny dobrovoľný jaskyniarsky prínos a gratuluje za dosiahnuté speleologické úspechy. Prajeme tiež veľa energie do ďalšieho bádania a mnoho zaujímavých dobrodružstiev v prírode.

 

Najnovšie články