Obnovenie 13 červených priechodov pre chodcov

Pred niekoľkými dňami boli v Spišskej Belej obnovené priechody pre chodcov aj na štátnej ceste 1. triedy č. 66 a 77. Zdržanie náteru týchto priechodov až do konca augusta spôsobil výber dodávateľa týchto prác zo strany Slovenskej správy ciest (štátu). Nastriekanie priechodov bielou farbou na týchto cestách je povinnosťou štátu, ktorý to financuje zo štátnych zdrojov. Avšak v prípade zvýraznenia priechodov červenou farbou (aj keď je to na štátnej ceste) financuje mesto zo svojho rozpočtu – štát tento pre nich „nadštandard“ nefinancuje, nakoľko to sa nepovažuje za nevyhnutné riešenie priechodov pre chodcov.

Mesto dalo zvýrazniť červenou farbou 13 priechodov pre chodcov na dvoch štátnych cestách 1. triedy v našom meste (11 v priamo v Sp. Belej a 2 priechody v Strážkach). Nástrek urobila tá istá firma, ktorá zabezpečuje pre štát nastriekanie bielej farby na priechody pre chodcov. Priechody pre chodcov na mestských cestách obnovuje mesto na svoje náklady a tie boli obnovené už na jar tohto roka (tak ako po iné roky) vo vlastnej réžii ľuďmi pracujúcimi na menších obecných službách.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X