Obhliadka skladov v mestských lesoch

V utorok 27. septembra 2016 primátor mesta Štefan Bieľak spolu s vedúcim odboru výstavby Mestského úradu v Spišskej Belej Petrom Novákom a s vedúcim správy Mestských lesov Spišská Belá Františkom Pisarčíkom si spoločne obhliadli lesné (manipulačné a odbytové) sklady nachádzajúce sa v blízkosti štátnej cesty č. 1/66 medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom. Dôvodom obhliadky bolo oboznámenie sa s technickým stavom týchto skladov a navrhnutie stavebnej úpravy povrchu a odvodnenia týchto skladovacích plôch. Pri nakládke dreva dochádza pri výjazde nákladných áut z týchto skladov na štátnu cestu k jej znečisťovaniu blatom (po dažďoch). A tomu je potrebné do budúcna predchádzať. Prítomní sa zhodli na tom, že budúci rok budú musieť naše Mestské lesy upraviť povrch týchto 3 lesných skladov a zároveň z nich technicky odviezť povrchovú vodu. Avšak úprava týchto skladov bude musieť rešpektovať aj to, že cez tieto sklady (ich okrajom) bude prechádzať plánovaná cyklotrasa medzi Tatranskou Kotlinou a Ždiarom, ktorú plánuje naše mesto realizovať už v budúcom roku. A preto si prítomní v rámci tejto obhliadky prešli aj trasovanie tejto budúcej cyklotrasy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X