Nultý ročník podujatia PumpRock je odjazdený

V sobotu 8. júna sa na pumptrackovej dráhe pri Belianskom rybníku konala súťaž spojená s rockovým koncertom. Nultý ročník podujatia PumpRock zorganizovalo Občianske združenie pre rozvoj horskej cyklistiky spolu s Občianskym združením Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy. Projekt podporila samospráva mesta Spišská Belá z participatívneho rozpočtu. Pretek otvoril primátor mesta – Jozef Kuna, ktorý prítomným vysvetlil prečo mesto podporuje aktivity cez participatívny rozpočet. Prezentoval ho ako nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov. Zároveň 33 registrovaným súťažiacim poprial dobrú zábavu a bezpečnú jazdu.

Veľmi nás teší, že účasť na PumpRock-u si okrem domácich bikerov nenechali ujsť ani pretekári z Kežmarku, Starej Ľubovne, Žarnovice, Rožňavy, Nitry, či Prievidze.

Výstavba pumptrack-u pri Belianskom rybníku bola ukončená pred rokom vďaka mestu Spišská Belá, ktoré naň získalo prostriedky podaním mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko INTERREG V-A 2014-2020 pod názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“. Ide o špeciálne navrhnutú dráhu určenú predovšetkým pre horské a bmx bicykle, na ktorej je možné jazdiť bez pedálovania a rýchlosť získavať presúvaním ťažiska – odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a klopených zákrut.

Počas voľných tréningových jázd si trať mohli vyskúšať aj tí, ktorí náš pumtrack nikdy neabsolvovali. Keďže sa pretek štartoval zo štartovacej rampy, dostali pretekári možnosť vyskúšať si ju v „meranom“ tréningu, kde si zároveň urobili aj prehľad o približných časoch prejazdu dráhy. Štartovacia rampa je podobná regulérnej bikrosovej rampe skladajúcej sa z hlasových povelov, semafóru a padacej rampy samotnej. Spustenie a zastavenie časomiery zabezpečovala laserová závora. O toto sa technicky postaralo združenie Bike Racing Slovakia zo Žarnovice.

Po tréningových jazdách prebehli súťažné pokusy v jednotlivých kategóriách. Každý pretekár mal k dispozícii 2 pokusy, z ktorých sa do hodnotenia započítaval lepší čas. Podujatie oživili aj divácky populárne freestylové jazdy. Celý pretek mal dynamický priebeh.

Hudobnú časť programu otvorila kapela SHROT z Oravy za ktorou nasledoval POSTHYPE zo Žiliny. Toto garage rock trio v marci vydalo svoje debutové EP s názvom Time Eater EP. Podujatie hudobne ukončil DJ CITRON SELECTOR z Košíc.

Sprievodný program mali pripravení členovia Občianskeho združenia Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy, ktorí počas podujatia aplikovali na tričká linoryt. Zariadili tiež prevádzku triedeného zberu odpadu počas akcie. Príjemné športovo-hudobné podujatie moderovala Petra Fridmanská z ochotníckeho divadla Theatrobalans.

Poďakovanie patrí všetkým, čo sa podielali na zabezpečení akcie, súťažiacim, kapelám, ako aj všetkým zúčastneným, sponzorom a v neposlednom rade zdravotníčke – Kristíne Michlíkovej, ktorej ošetrenie bolo potrebné našťastie len v jednom prípade. Veríme, že nultým ročníkom akcie s názvom PumpRock sa podarilo podnietiť záujem mladých ľudí o adrenalínovú aktivitu, akou je jazda na pumptrackovej dráhe.

Výsledky súťaže:

Kategória Ženy 8-16 rokov

 1. miesto: Sara Šimkuláková (16 r.), 00:31,03
 2. miesto: Zuzka Porubovičová (11 r.), 00:35,04
 3. miesto: Danka Wittchenová (10 r.), 00:46,54

Kategória Junior 8-11 rokov

 1. miesto: Filip Repiský (9 r.), 00:29,56
 2. miesto: Šimon Matiaško (10 r.), 00:30,35
 3. miesto: Hugo Lorenčík (10 r.), 00:31,70

Kategória Junior 12-15 rokov

 1. miesto: Samuel Šimkulák (15 r.), 00:28,20
 2. miesto: Marek Bizub (13 r.), 00:29,03
 3. miesto: Daniel Eliáš (13 r.), 00:30,61

Kategória Elite 20+

 1. miesto: Patrik Velďák (26 r.), 00:26,21
 2. miesto: Roman Pichnarčík (28 r.), 00:26,98
 3. miesto: Adrien Adam (20 r.), 00:27,35

Kategória Master 36+

 1. miesto: Branislav Repiský (41 r.), 00:28,89
 2. miesto: Martin Siska (42 r.), 00:29,79
 3. miesto: Pavel Matiaško (39 r.), 00:31,01

Môže Vás zaujímať...