hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1K

Nový riaditeľ Základnej školy J. M. Petzvala

Na základe výberového konania na riaditeľa Základnej školy Jozefa Maximiliána Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá, ktoré sa uskutočnilo 30. mája 2022, sa novým riaditeľom základnej školy v našom meste stal doterajší učiteľ a zástupca riaditeľky školy RNDr. Emil Valek, PhD.

Rada školy na základe výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ J. M. Petzvala doručila zriaďovateľovi návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy RNDr. Emila Valeka, PhD. Vo výberovom konaní sa o funkciu uchádzali okrem RNDr. Emila Valeka, PhD. aj ďalší traja kandidáti.

Dňa 23. júna 2022 zriaďovateľ akceptoval návrh Rady školy ZŠ J. M. Petzvala na vymenovanie RNDr. Emila Valeka, PhD. do funkcie riaditeľa ZŠ J. M. Petzvala a odovzdal mu menovací dekrét.  RNDr. Emil Valek, PhD.  sa funkcie ujme v piatok 01. júla 2022.

Doterajšej riaditeľke školy Mgr. Anne Rothovej za vykonanú prácu v ZŠ J. M. Petzvala srdečne ďakujeme a do budúcna jej prajeme veľa úspechov.

Najčítanejšie články

Najnovšie články