hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 8

Nový kontajner na autobatérie

Použité batérie a akumulátory patria medzi nebezpečný odpad, s ktorým treba náležite nakladať. Ak vybitá batéria skončí v koši a následne na skládke odpadov, môže spôsobiť znečistenie pôdy alebo vody, preto je dôležité, aby sme sa v čo najvyššej miere zapájali do triedenia odpadu a použitým batériám venovali viac pozornosti. Vedenie mesta Spišská Belá pristúpilo k uzavretiu zmluvy o odbere použitých automobilových akumulátorov pochádzajúcich z komunálneho odpadu, v zmysle ktorej poskytovateľ služby bezodplatne zapožičal mestu powerbox – kontajner na ich dočasné uloženie. Nájdete ho v areáli Mestského podniku Spišská Belá, spol. s r. o., na Továrenskej ulici č. 30. Nová zmluvná spoločnosť mesta sa na vysokej odbornej úrovni zaoberá komplexnými službami v oblasti batérií a akumulátorov od predaja, cez údržbu, servis, regeneráciu, repasovanie, poradenstvo, spätný výkup, až po ich recykláciu.

Zároveň pripomíname, že na prízemí budovy mestského úradu je umiestnený recyklobox na zber použitých malých batérií a akumulátorov. Od začiatku kalendárneho roku ku dnešnému dňu doň obyvatelia nášho mesta doniesli spolu 36,3 kg takýchto batérií a akumulátorov.

V roku 2015 bol Európskou asociáciou kolektívnych organizácií pre batérie a akumulátory Eucobat vyhlásený Európsky deň recyklácie batérií a akumulátorov, ktorý pripadá na 9. september. V tento deň sa totiž narodil slávny taliansky lekár a fyzik Luigi Galvani (1737), ktorý sa preslávil pokusmi s tzv. živočíšnou elektrinou. Jeho bádateľská činnosť priviedla jeho oponenta Allesandra Voltu k zostrojeniu prvého galvanického článku, ktorého princíp sa stal základným konštrukčným prvkom všetkých elektrických batérií a akumulátorov. Cieľom Európskeho dňa recyklácie batérií a akumulátorov je upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu triediť a recyklovať použité batérie, pretože nesprávnym nakladaním dokážu v prírode napáchať veľké škody. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že recykláciou použitých batérií a akumulátorov je možné ušetriť významné množstvo prírodných zdrojov.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X