Aktuality
Počet zobrazení 1K

Nový denný stacionár pre seniorov

Spišská katolícka charita a Rímskokatolícka farnosť v Spišskej Belej oznamuje obyvateľom mesta, že v týchto dňoch sa otvára v priestoroch  rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskej Belej  (na Hviezdoslavovej č. 27) denný stacionár pre seniorov.  Zriaďovateľom a prevádzkovateľom tohto stacionára je Spišská katolícka charita.

Stacionár bude slúžiť najmä seniorom pre celodennú starostlivosť počas pracovných dní.

Priestory tohto stacionára si môžete prísť pozrieť a zároveň získať bližšie informácie o ňom na Dni otvorených dverí v stredu 9.12.2015 v čase od 9.00 do 15.00 hod. priamo v dennom stacionári na farskom úrade – vchod zo záhrady (z dvorovej časti). Ďalšie informácie vám prinesieme dodatočne (po ich získaní od zriaďovateľa).

Najnovšie články