Aktuality
Počet zobrazení 1K

November v Materskej škole

Čo priniesla jeseň

V dňoch  9. – 14. novembra 2023 bolo v našej MŠ neskutočne rušno. V spoločenskej miestnosti sa postupne vystriedali všetky triedy. Aj vy sa pýtate prečo? Keďže nám vrcholí jeseň, úroda z polí a záhrad je pozbieraná a príroda sa chystá na odpočinok, nachystali pani učiteľky 6. triedy našej MŠ aktivity venované práve jeseni. Z rôznych plodov a prírodnín s názvom „Čo priniesla jeseň“ spravili jedno obrovské  detské ihrisko. A čo v našej spoločenskej miestnosti na ňom bolo? Úlohy pre deti ako hrabanie lístia, ukladanie gaštanov pinzetami do podložiek, tanec kvapiek, vytvorenie Gaštanka, chôdza po pocitovom chodníku z rôznych prírodnín, meranie sa jabĺčkami a  mnoho ďalších   ľahších, ale aj náročnejších úloh. Aktivity boli pripravené tak, aby ich dokázali zvládnuť nielen predškoláci, ale aj  vekovo stredné a najmladšie deti. Bolo to zábavné aj veľmi poučné. Ďakujeme pani učiteľkám a  tešíme sa na ďalšiu akciu.

Mgr. Alžbeta Kisková  a Oľga Kušionová

Pomáhať a chrániť

Dňa 28.11. 2023 sa nám podarilo zorganizovať prínosné dopoludnie pre našich predškolákov
priamo v materskej škole. Privítali sme u nás mestských policajtov, ktorí nám zaujímavo a
trpezlivo prezentovali svoju prácu. Poradili deťom ako správne používať reflexné prvky a
načo slúžia. Tiež si spolu zopakovali ako sa správať pri prechádzaní cez cestu, dodržiavať
poriadok v meste, dôležitosť triedenia odpadkov. Týmto im chceme poďakovať za ochotu a
čas strávený spolu s nami.
Veronika Knihová  a Natália Krišandová

 

 

Najnovšie články