Nové verejné osvetlenie sa postupne spúšťa

Mesto postupne spúšťa nové verejné osvetlenie na určených uliciach v Spišskej Belej. Na časti Novej ulici (od č. 22 po č. 36) a na Novomeského ulici už funguje nové osvetlenie. Na tejto ulici je potrebné ešte demontovať staré stĺpy osvetlenia a dokončiť terénne úpravy. Dokončuje sa nové osvetlenie na celej Krátkej ulici a ul. 1. mája od č. 29 po Novú ulicu. Následne sa do konca roka ešte plánuje vybudovať nové verejné osvetlenie na Novej ulici v úseku od č. 1 po č. 11 a tiež na úseku Hviezdoslavovej ulici od č. 57 po č. 63. Nové osvetlenie je už s úspornými LED svietidlami.

Samotné spustenie nového osvetlenia na niektorých uliciach závisí aj od postupu prác energetikov (VSD) – ako stihnú demontovať betónové stĺpy. Pri spustení tohto nového osvetlenia chceme požiadať obyvateľov týchto ulíc o trpezlivosť, nakoľko samotná demontáž starého osvetlenia a spustenie nového osvetlenia si vyžaduje niekedy aj niekoľko dní byť na danej ulici bez funkčného osvetlenia (keďže sa prekladajú nové svietidlá z elektrických stĺpov na nové plastové stĺpy). Rovnako trpezlivosť obyvateľov týchto ulíc je potrebná aj pri spätnej úprave chodníkov. Na ul. 1. mája spätnú úpravu chodníka je povinná zabezpečiť spoločnosť VSD a.s. (energetici), keďže tam už bol chodník zrekonštruovaný (chodník s zámkovou dlažbou). Avšak vzhľadom na to, že tieto práce postupovali veľmi pomaly a chodník ani po 3 mesiacoch nie je dokončený, mesto sa rozhodlo dokončiť spätnú úpravu svojimi kapacitami (Mestským podnikom). Spätnú úpravu chodníkov na ostatných uliciach, kde prebieha rekonštrukcia inžinierskych sietí, je však úlohou mesta, keďže tam boli ešte staré poškodené chodníky, ktoré na budúci rok bude mesto kompletne rekonštruovať.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X