Aktuality
Počet zobrazení 607

Nové stromy aj pred novým cintorínom

Mesto v uplynulých dňoch vysadilo nové stromy aj pred novým cintorínom v Spišskej Belej – pred novým oplotením, ktoré vybudovalo minulý rok. Tieto stromy majú okrem iných plniť aj funkciu izolačnej zelene medzi sídliskom a cintorínom. Ide o šľachtené lipy, ktoré majú špeciálny kužeľovitý tvar a dorastajú do výšky cca 12-15 metrov. Niektorí z vás si možno kladú nasledovné otázky: prečo sú stromy takto posadené (blízko plota), prečo sa pred ich výsadbou navážala zemina okolo plota a prečo zostáva od cesty k plotu ešte zvyšný pás neužitej zelene. Preto, lebo na dnes nevyužitej ploche zelene sa do budúcna počíta s pokračovaním dobudovania chodníka a parkovacích miest, pričom budúca výška obrubníka na parkovisku bude po dosadnutí tejto zeminy dosahovať jej výšku. Preto sa zemina navozila do uvedenej výšky, aby sa v budúcnosti tieto stromy nedostali hlboko pod úroveň budúceho terénu plánovaného parkoviska.

 

Najnovšie články
Oznámenia
X