Nové schody na Dome smútku

V súčasnosti mesto realizuje rekonštrukciu schodiska pri zadnom vstupe do Domu smútku, resp. východe z Domu smútku na belianskom cintoríne. Doterajšie schody boli už v zlom technickom stave, ktorý možno nazvať až havarijným. Pôvodná dlažba začala odpadávať pod zvetraným betónom a iba oprava tejto dlažby by bola dočasným riešením. Preto mesto pristúpilo k úplnej rekonštrukcii celého schodiska, k rozbitiu pôvodného schodiska a k novému vybetónovaniu schodov a k položeniu novej protišmykovej dlažby.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X