Nové oplotenie ZŠ J. M. Petzvala

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala v spolupráci s Mestom Spišská Belá zhotovila nové oplotenie areálu školy od Záhradnej ulice. Staré poškodenie pletivové oplotenie nahradilo nové – kovové pozinkované oplotenie. Materiál zaplatila škola, časť stavebných prác zrealizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a montáž plotových dielcov zrealizovali nezamestnaní občania pracujúci na menších obecných službách, ktorí zároveň zrealizovali terénne úpravy okolia nového plota.

Môže Vás zaujímať...