Nové oplotenie detského ihriska na Zimnej ulici

Mesto v posledných dňoch zrealizovalo výstavbu nového oplotenia detského ihriska na Zimnej ulici pri bývalom centre voľného času. K jeho oploteniu mesto prikročilo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí hrajúcich sa na tomto ihrisku. Ihrisko je naďalej verejne dostupné pre širokú verejnosť. Tento rok je na pláne ešte výmena piesku v pieskovisku na tomto ihrisku. V súlade s koncepciou mesta postupne modernizovať všetky detské ihriská v meste, by sa v priebehu 2 rokov mali vyriešiť nové dopadové plochy aj na tomto ihrisku (ako na ihrisku na Moskovskej ul.). Tento rok je na pláne modernizácia detského ihriska na sídlisku na Mierovej ulici. V priebehu júna sa položí špeciálna dopadová plocha na celé ihrisko, doplnia sa nové hojdačky a ihrisko sa oplotí. Budúci rok by to malo byť detské ihrisko na sídlisku na Družstevnej ulici. Rovnako sa hľadajú možnosti ako zmodernizovať detské ihrisko pri Belianskom rybníku (snáď sa podarí získať nejaké finančné zdroje). A popri tom mesto pripravuje výstavbu nového detského ihriska pri práve rekonštruovanej budove elokovaného pracoviska Materskej školy na Letnej ulici (pri evanjelickom kostole). Na jeho výstavbu mesto požiadalo o dotáciu zo štátneho rozpočtu cez Úrad vlády SR. Toto detské ihrisko by malo mať dve časti – neverejnú – určenú len pre potreby materskej školy (za budovou) a verejnú časť – určenú pre širokú verejnosť (vedľa budovy – v parku).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X