Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2017

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v Prešove vyhlásila štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Verejnosť môže do konca novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v kraji. Hlavnou úlohou ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Organizátorom ocenenia je KOCR Severovýchod Slovenska.

Opäť vyzývame širokú verejnosť, aby nám predstavila inšpiratívne produkty, kvalitné zariadenia a ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v Prešovskom kraji. Chceme oceniť tých, ktorí sú prínosom v tejto oblasti a môžu byť príkladom a inšpiráciou pre kolegov, mladých nasledovníkov, odbornú i laickú verejnosť,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Nominácie je možné navrhnúť v týchto kategóriách:

 1. Osobnosť cestovného ruchu: (rozhodne odborná komisia)
 2. A) Celoživotný prínos v oblasti CR
 3. B) Rozvoj CR v samospráve
 4. C) Vzdelávanie v oblasti CR
 5. D) Podnikanie v oblasti CR

II. NAJ produkt CR (rozhodne odborná komisia a jeden produkt vyberie aj verejnosť v online hlasovaní)

III. NAJ zariadenie CR: (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)

 1. A) NAJ kultúrne zariadenie
 2. B) NAJ zábavné/relaxačné zariadenie
 3. C) NAJ informačné zariadenie CR
 4. D) NAJ ubytovacie zariadenie
 5. E) NAJ reštaurácia
 6. F) NAJ kaviareň, bar, čajovňa

IV. NAJ zamestnanec CR (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)

Do kategórie patria zamestnanci v oblasti služieb v CR (kuchár/ka, čašník/čka, barista/tka, barman/ka, someliér/ka, recepčný/á a sprievodcovia/informátori v turistických a kultúrnych zariadeniach).

Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný. 

Bližšie informácie

Všetky potrebné informácie, kontaktný formulár a podmienky nominovania nájde verejnosť na stránke www.severovychod.sk. Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný

Kontakt

Mgr. Barbora Čechová
marketing/PR KOCR Severovýchod Slovenska
0907 401 832, 051/775 45 05
media@severovychod.sk
www.severovychod.sk, www.legendarium.info

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X