Noc múzeí a galérií 2019 v Kaštieli Strážky sa vydarila

Celoeurópske kultúrne podujatie Noc múzeí a galérií sa stalo pevnou súčasťou programu (aj) Slovenskej národnej galérie – Kaštieľa Strážky. Ten v sobotu 18. mája 2019 otvoril svoje renesančné priestory pre „malých“ a „veľkých“ záujemcov, na ktorých čakal bohatý a vskutku netradičný program  „od svitu do mrku“. Expozície Kaštieľa v Strážkach boli pre verejnosť prístupné v klasických otváracích hodinách (10.00 – 17.00 hod.), kde počas tradičných lektorovaných prehliadok návštevníci spoznali nielen dejiny renesančného kaštieľa a jeho jednotlivých rodov, ale aj život a dielo jedného z najvýznamnejších postáv stredoeurópskeho maliarstva, Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919). Netradičný a originálny program začal v poobedňajších hodinách (13.30 – 18.00 hod). V prvej fáze (13.30 – 14.30 hod.) čakal na deti tvorivý workshop Zvuky cez ruky, v ktorom naši najmenší návštevníci preniesli melódie prírody na obrazy Ladislava Mednyánszkeho. Rodiny s deťmi nesporne potešila Pieseň lesa (14.30 – 16.00 hod.).

Tvorivý workshop viedol Mgr. Matúš Matava, ktorý deti presvedčil, že príroda sa dá fotiť aj bez fotoaparátu. Technikou fotogramu a s pomocou kamienkov, listov či konárikov sa vytvorili krásne inscenácie. Večerný program (18.00 – 24.00 hod.) otvorila originálna prehliadka Zvedavé oči (18.00 – 19.00 hod.), ktorá návštevníkov presvedčila, že obrazy majú aj svoj vlastný život. V práve prebiehajúcom roku 2019 si pripomíname 100. výročie úmrtia Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919). V tomto duchu si lektori pripravili atypickú lektorovanú prehliadku s názvom Aj taký bol, ktorá sa v dvoch za sebou idúcich cykloch snažila odpovedať na otázku „Aký bol v skutočnosti Ladislav Mednyánszky?“. Odpovede našli v stále nie celkom známych spomienkach umelcovej o sedem rokov mladšej sestry Margity „Miri“ Czóbelovej, rod. Mednyánszkej. Záver večera (22.00 hod.) patril odbornej prednáške vedúceho zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie, Mgr. Dušana Burana, PhD., ktorá niesla názov Kult Svätej Anny v neskorom stredoveku. V nej predstavil patrónku katolíckeho kostola v Strážkach a poukázal na rozličné legendy, ktoré sa viazali k jej životu. Celý obsah prednášky o sv. Anne zasadil prednášajúci do širokého kontextu (s príkladmi umeleckých diel od 12. storočia až po Majstra Pavla z Levoče či Leonarda da Vinciho).

Význam podujatia je jasne identifikovateľný. V prvom rade smeruje od prezentácie kultúrneho dedičstva, významu jeho záchrany, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti až po neformálne vzdelávanie, aktívne využívanie voľného času či propagáciu kultúrnej identity. Program podujatia Noci múzeí a galérii 2019 oslovil laickú, ale aj odbornú verejnosť a v neposlednom rade presvedčil spoločnosť, že Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky je viac ako len galéria.

Autor článku: Mgr. Lukáš Lisý

Autori fotografií: Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky, foto: Mgr. Matúš Matava

                                    Pieseň lesa, foto: Mgr. Jarmila Grigľáková

 

Môže Vás zaujímať...