Nezamestnaní sa podieľajú na oprave kultúrnej pamiatky

Mesto Spišská Belá v ostatných dňoch začalo realizovať zámer postupnej obnovy renesančnej zvonice na námestí v Spišskej Belej. Táto renesančná zvonica je kultúrnou pamiatkou. Ako sa už skôr avizovalo, tento rok mesto získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na opravu strechy tejto zvonice vo výške 15 tis. EUR. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa tejto novej strechy, pričom sa predpokladajú náklady vo výške niečo vyše 20 tis. EUR. Tieto práce by sa mali zrealizovať počas tohto septembra. Okrem týchto prác je však nevyhnutné obnoviť vonkajšie omietky na fasáde celej zvonice. Na to mesto v tomto roku nemá potrebné financie, ale niektoré prvotné práce predsa už začalo realizovať. Ako uviedol primátor mesta Štefan Bieľak: „V tomto roku chceme odstrániť fasádne omietky do výške cca 3-4 m, nakoľko do takejto výšky bude potrebné následne budúci rok natiahnuť nové sanačné omietky. A práve odstránenie týchto omietok (na niektorých miestach aj do hrúbky 10 cm) realizujú nezamestnaní z nášho mesta pracujúci cez úrad práce, ktorí si musia odpracovať dávky v hmotnej núdzi (v trvaní 32 hod. mesačne). Po dohode so zástupcami z kežmarského úradu práce tak skupina nezamestnaných (v počte 6-8 osôb) dvakrát do týždňa vykonáva pomocné práce na obnove tejto kultúrnej pamiatky. Teda pre mesto v podstate zadarmo odstraňujú staré omietky na vonkajšej fasáde. Aj na takéto zmysluplné práce sa môžu využiť ľudia evidovaní ako nezamestnaní na úrade práce a patrí im za to aj naše poďakovanie“. Následná kompletná obnova celej fasády zvonice sa plánuje v roku 2017, a to nielen z finančných dôvodov, ale aj z dôvodu potreby presušenia očisteného muriva obvodových stien (po odstránení týchto omietok).

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X