Aktuality
Počet zobrazení 966

Neporiadok pri stojiskách kontajnerov na triedený odpad

Už dlhší čas evidujeme v našom meste narastajúci problém s čistotou okolo stojísk s kontajnermi na triedený (sperovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí (obyvateľov nášho mesta a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta k prístreškom s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako ten, na ktorý sú určené uvedené kontajnery (určený druh plastov, kovov, papiera a skla). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, či elektroodpad, stavebný odpad alebo iný veľkoobjemový odpad. V prípade komunálneho odpadu platí v našom meste pravidlo, že mesto odvezie spred rodinných domov všetok komunálny odpad aj ten, ktorý je uložený vo vreci vedľa nádoby na odpad, takže nie je dôvod ho dávať k prístreškom na separovaný odpad. Zber veľkoobjemového odpadu mesto vykonáva bezplatne 2-krát ročne (na jar a na jeseň). A okrem toho je možnosť elektroodpad, stavebný odpad alebo veľkoobjemový odpad odviezť aj do zberného dvora, ktorý je v areáli Mestského podniku na Továrenskej ulici.

Ale čo sa stáva ? Na jednej strane takto „vyhodený“ odpad pri prístrešku na triedený zber odpadov pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do tohto odpadu pustia niektorí naši „spoluobčania“ , tak potom sú odpadky po celom okolí (zvlášť keď fúka vietor).

Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší – tak k sebe, ako aj k ostatným a ak vidíme, že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Naviac mesto priebežne monitoruje niektoré stojiská s kontajnermi a v prípade prichytenia páchateľa pri takomto „zbavovaní sa“ odpadu mu hrozí aj finančná pokuta. Tak urobme niečo aj pre svoje okolie, v ktorom žijeme, urobme niečo aj pre svoje mesto. A niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť …

Najnovšie články