Nefunkčné verejné osvetlenie na Štefánikovej, časti Petzvalovej a Zimnej ulici

Už niekoľko dní v našom meste nefunguje verejné osvetlenie na Štefánikovej ulici a časti Zimnej a Petzvalovej ulici a ul. SNP v centre mesta. Táto situácia je spôsobená poruchou na podzemnom vedení verejného osvetlenia – teda na niekoľkých miestach je poškodený podzemný kábel. Jedno poškodenie kabeláže už bolo odstránené na Zimnej ul. č. 25, ale uvedený kábel je poškodený min. ešte na 1-2 miestach, ktoré je však potrebné lokalizovať, a to sa zatiaľ nepodarilo. Na presnú lokalizáciu mesto už objednalo špeciálne zameriavacie vozidlo, ktoré by v priebehu tohto týždňa malo nájsť miesta pod zemou, kde by mala byť poškodená kabeláž. V uvedených lokalitách v minulosti ale aj pred nedávnom boli realizované výkopové práce, pri ktorých zrejme došlo k čiastočnému (nie úplnému) poškodeniu kabeláže a postupom času došlo k nefunkčnosti tohto kábla. Predpokladáme, že v priebehu najbližších dní bude odstránená táto poruchu, ale do tohto času sa hľadá aj náhradné riešenie, ako provizórne – aspoň čiastočne sfunkčniť verejné osvetlenie na uvedených uliciach. Týmto  vás chceme požiadať o trpezlivosť a pochopenie danej situácie.  Ďakujeme.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X