Návrh štúdie na úpravu parku M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá v súlade so schváleným zámerom znovuobnovenia sochy Milana Rastislava Štefánika dalo vypracovať pracovný návrh projektovej štúdie na stavebnú úpravu parku pri evanjelickom kostole, v ktorom bude osadená nová socha M. R. Štefánika. Štúdia rieši nový podstavec pre sochu, osadenie slnečných hodín (nový prvok), novú úpravu chodníkov, nové verejné osvetlenie a ďalšie terénne úpravy vrátane zásahov do verejnej zelene. Predmetnú štúdiu prerokovalo mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 8.3.2018 a vzalo ju na vedomie.  Štúdia je v prílohe tohto článku.

K uvedenému pracovnému návrhu štúdie je možné zaslať pripomienky na adresu:  jneupauerova@spisskabela.sk v termíne do 31.3.2018. Ďakujeme.

Názov prílohy Odkaz
Sp.Belá Park Štefánik- PRIEČNY REZ NÁVRH Stiahnuť
Sp.Belá Park Štefánik- SITUÁCIA NÁVRH Stiahnuť
Sp.Belá Park Štefánik- SITUÁCIA ROZMERY Stiahnuť
Sp.Belá Park Štefánik- VÝRUBY Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...