hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 6

Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky

Prešovský samosprávny kraj podporil iniciatívu jednej z neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá smeruje k eliminácii jednorazových plastových výrobkov a prispieva k ekologickejšiemu spôsobu života. Kampaň s názvom Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky vznikol v súvislosti s blížiacou sa Pamiatkou zosnulých. Po tomto sviatku ostáva na skládkach odpadov množstvo nerecyklovateľného odpadu (zloženého zväčša z viacerých materiálov), ktorý je však možné nahradiť prírodnými materiálmi. Výzvu môžeme vnímať ako celoročne aktuálnu.

Ako robiť veci inak a pritom dôstojne spomínať na svojich blízkych?

  • Udržiavať miesto posledného odpočinku čisté a upravené.
  • Uprednostniť prírodné materiály, ktoré po splnení účelu skončia v rámci systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu.
  • Zvoliť dekorácie z kamienkov, kôry a podobných materiálov.
  • Výzdobu realizovať v súlade s myšlienkou ,,v jednoduchosti je krása” a aj touto formou minimalizovať následný odpad.
  • Alternatívny prístup s možnosťou opakovaného použitia voliť aj pri výbere sviečok a kahancov, resp. pri ich vlastnom vyrábaní.

K uvedomelému správaniu sa na cintorínoch vyzýva aj Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska: „Dajme prednosť prirodzenej kráse živých či sušených kvetov a vencov, nakoľko ich plastové náhrady síce vydržia dlhšie, ale sú veľkou záťažou pre naše životné prostredie, za ktoré ako kresťania nesieme zodpovednosť. Navyše umelé vence, kvety a plastové kahancové kryty ani nie sú dôstojným estetickým riešením hodným pamiatky na našich zosnulých. V prírode sa plastový odpad nerozkladá, škodí živočíchom i človeku, jeho spaľovaním sa do ovzdušia uvoľňujú nebezpečné jedovaté látky. Ak sa na cintoríne s plastovým odpadom predsa len stretneme, snažme sa o jeho triedený zber a recykláciu, aby sa zbytočne nemiešal s biologicky rozložiteľným odpadom. Našich zosnulých si najviac uctíme úprimnou tichou modlitbou a jednoduchou prirodzenou úpravou hrobov so zmyslom pre Bohom stvorenú krásu.“

Zároveň v súvislosti s uznesením Vlády Slovenskej republiky zo dňa 22. októbra 2020 upozorňujeme na obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020. 

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X