hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 239

Národný deň čísla tiesňového volania 112

Európske číslo tiesňového volania bolo zavedené v roku 1991 so zámerom etablovania jednotného európskeho čísla tiesňového volania fungujúceho popri existujúcich národných číslach tiesňového volania vo všetkých členských štátoch. V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112  zavedené  1. júla 2003.

Umožňuje tak rýchle vyhodnotenie situácie a okamžitú reakciu záchranných zložiek, čo v praxi znamená jednoduchšiu, rýchlejšiu a pružnejšiu pomoc najmä v situáciách, keď je potrebná spolupráca viacerých zložiek integrovaného záchranného systému alebo keď si volajúci nie je istý, ktorú zložku treba kontaktovať.
Súčasné národné čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 sú naďalej v platnosti.

Osvetová činnosť v rámci „Európskeho čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácií s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Najčítanejšie články

Najnovšie články