hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1

Nález raka pri čistení Belianskeho potoka

Pri dobrovoľnom čistení Belianskeho potoka rodina Cehuľová a Pavličková z Letnej ulice v Spišskej Belej objavila raka riečneho (Astacus astacus). Ide o zaujímavý nález, pretože tento druh je výrazným indikátorom čistoty tečúcej vody. Dobrovoľníci ho pozorovali v koryte potoka pri svojich domoch v tej časti toku, ktorý už pretiekol mestom. Keďže sa rak živí nahnívajúcimi zvyškami, ale aj živými rastlinami a živočíchmi z prostredia, sanuje biologický odpad, a tým prispieva k čistote vôd.

Dobrovoľníkom patrí za ich príkladnú aktivitu poďakovanie.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X