Najúspešnejší športovci nášho kraja za rok 2019 ​

​Prešovský samosprávny kraj (PSK) už po 17-ty krát  ocení najúspešnejších športovcov kraja. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Športovec roka PSK 2019 sa uskutoční 12. februára 2020 v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Nominovať najlepších môžete odo dnes 25.11.2019 do 19.12.2019.
Do zoznamu nominovaných môžu športovcov i kolektívy navrhnúť telovýchovné jednoty či športové kluby a verejnosť.

Nominovať najlepších môžete na email: sportovec@vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec roka 2019, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (poštová zásielka musí byť na Úrad PSK doručená najneskôr 19.12.2019). 

Nominácie sú v týchto kategóriách:

• Najúspešnejší športovec
• Najpopulárnejší športovec (internetové hlasovanie)
• Najúspešnejší znevýhodnený športovec
• Najúspešnejší športový kolektív
• Najúspešnejší žiak – športovec strednej školy
• Najúspešnejšia stredná škola
• Najúspešnejší športový kolektív mládeže
• Najväčší talent – športovec do 15 rokov
• Najúspešnejší tréner mládeže do 18 rokov
• Najúspešnejší tréner dospelých
• Cena predsedu

Nominácie budú zverejnené na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.

Viac informácií, ako aj formuláre pre nominovanie naj športovca PSK za rok 2019, nájdete tu: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/ocenenia/sportovec-psk/sportovec-roka-2019/sportovec-roka-2019.html.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X