hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 373

Najpoužívanejšie mená za rok 2020

V Spišskej Belej sa v minulom kalendárnom roku narodilo spolu 68 novorodencov – 27 dievčat a 41 chlapcov.

Rebríček najčastejších dievčenských mien za rok 2020 vedie Laura. Nasleduje Ema, Mia, Emily a Rebeka. Spomedzi chlapčenských mien sa najväčšej popularite teší meno Dominik. Za ním nasleduje Matúš, Jakub, Radoslav a Tobias. Na Slovensku sa v uplynulom roku najobľúbenejšími dievčenskými menami stali Ema, Sofia a Nina. U chlapcov dominuje Jakub, Samuel a Michal.

Ako v minulých rokoch aj tento rok pribudli v našom meste bábätká s netradičnými a nie častými menami. Narodili sa dievčatá s menami Zoja, Eliška, Stela či Liana a chlapci s menami Leonid, Eliáš, Albert či Mikuláš.

Zákon o mene a priezvisku umožňuje mať najviac tri mená. Nemožno určiť meno hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena. Takisto nemožno dať dieťaťu prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste. Nie je tiež možné osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. Oficiálne slovenské kalendárium so zaradenými menami v našom kalendári môžete nájsť na stránke ministerstva kultúry.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu