hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 106

Najbližšie voľby – parlamentné – nás čakajú 29. februára 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v pondelok 4. novembra 2019 vyhlásil termín volieb do Národnej rady (NR) SR na 29. februára 2020 (sobota).

Politické strany a hnutia tak odo dnes vstupujú do oficiálnej predvolebnej kampane.
Predvolebná kampaň sa začína zverejnením rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov. Končí sa 48 hodín pred voľbami. Strany na ňu môžu minúť maximálne tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani.
Legislatíva za volebnú kampaň označuje akúkoľvek činnosť politickej strany, hnutia, ich koalície a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí a smeruje k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. ,,Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov,“ upresňuje zákon.
Strany a hnutia musia mať zriadené transparentné účty. Do limitu nákladov sa podľa zákona započítava aj ,,rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb“.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu