Na zateplenie školy mesto požiadalo o dotáciu 189 tis. EUR

Mesto Spišská Belá pripravilo a podalo projektovú žiadosť na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu. Mesto tak reagovalo na výzvu Environmentálneho fondu na „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov“. Na základe tejto žiadosti sa mesto snaží získať 189 tis. EUR na projekt zateplenia 3 objektov (budov) Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej. Predmetom tohto projektu je zateplenie obvodového plášťa prednej a zadnej budovy na Štefánikovej ulici č. 19 a budovy elokovaného pracoviska na Štefánikovej ul. č. 39 („školská družina“). Popri tom by sa zrealizovalo aj zateplenie (zaizolovanie) striech dvoch budov. Realizáciou týchto opatrení by škola mala dosiahnuť úsporu na energiách až 53 % !. Mesto už pred niekoľkými rokmi zo svojho rozpočtu vymenilo všetky okná na týchto 3 budovách a vymenilo strešnú krytinu a zateplilo strechu na jednej budove a na telocvični, na čo mesto súhrne vynaložilo niečo už vyše 120 tis. EUR. Mesto sa už viackrát pokúšalo získať zdroje na zateplenie, či z fondov EÚ alebo Envirofondu, avšak neúspešne.

Celkové náklady uvedeného projektu na zateplenie predstavujú sumu 199 730 EUR, pričom z rozpočtu mesta by sa poskytla suma 10 730 EUR. V prípade úspešnosti tohto projektu by sa stavebné práce mali zrealizovať ešte do konca tohto roka, pričom im bude predchádzať realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa týchto prác. Až výsledok verejného obstarávania určí aj celkové náklady na realizáciu tohto projektu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X