Na základe podnetov obyvateľov sa uvažuje o zriadení dvoch obytných zón

Mesto v uplynulých týždňoch obdržalo podnety od obyvateľov mesta na zriadenie 2 dopravných obytných zón. Prvý podnet prišiel z Medňanského ulice a z ulice Nad kaštieľom v mestskej časti Strážky, kde v lokalite rodinných domov jej obyvatelia požadujú osadenie dopravných značiek „Obytná zóna“ vzhľadom na to, že uvedené ulice plnia aj priestor, kde sa deti hrávajú a trávia voľný čas a zároveň chcú znížiť rýchlosť áut. Druhý podnet je z lokality IBV Samuela Webera (teda zo 4 ulíc) a práve pri vstupe do tejto lokality z Novej ulice by mala byt osadená uvedená dopravná značka. Tá určí, že celá lokalita (70 rodinných domov) bude obytnou zónou. A čo to v praxi bude znamenať ?

Podľa zákona o cestnej premávke v obytnej zóne :

1./ chodci smú používať cestu v celej jej šírke

2./ na ceste sú dovolené hry detí

3./ vodiči tu smú jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h

4./ vodiči sú povinní dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť.

5./ státie vozidiel je zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Štefana Bieľaka, „oba návrhy sú prijateľné aj z pohľadu mesta ako správcu cesty, nakoľko nejde o tranzitné komunikácie a sú to v podstate dopravne uzavreté lokality. V oboch lokalitách však bude potrebné zároveň povoliť státie na cestách, nakoľko miestni obyvatelia parkujú svoje autá aj pred rodinnými domami (na ceste).“

Momentálne mesto dalo spracovať jednoduchý projekt zmeny dopravného značenia na mestských komunikáciách v týchto dvoch lokalitách. Po jeho schválení dopravnou políciou je primátor mesta je pripravený vydať rozhodnutie o zmene dopravného značenia. V priebehu apríla sa mesto vráti aj k problematike parkovania na Štefánikovej ulici a tiež k návrhu na vytvoreniu školskej zóny pred Základnou školou J. M. Petzvala. Je možné, že všetky tieto návrhy v prípade konsenzu vedenia mesta sa objavia v jednom spoločnom projekte na zmenu dopravného značenia (pôjde o spoločný postup). V prípade kladných stanovísk by sa tieto dopravné zmeny mohli zaviesť do reálneho života v priebehu mája a júna tohto roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X