Na školákov čakajú koncoročné vysvedčenia

Pre vyše 800 žiakov oboch spišskobelianskych základných škôl sa piatok 28.6.2019 stáva posledným dňom školského roka 2018/2019. Z rúk svojich triednych učiteľov si prevezmú vysvedčenia, na ktorých nájdu hodnotenie svojej práce za prvý i druhý polrok končiaceho sa školského roka. Rovnako v našom meste  vysvedčenia čakajú aj na tých, ktorí sú žiakmi ZUŠ L. Mednyánszkeho.

V pondelok sa v kalendári  objaví pre školákov najkrajší deň  –  1. deň letných prázdnin. 1. júla 2019 sa aj pre všetkých žiakov základných a stredných škôl v našom meste  začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 31. augusta 2019 (sobota).

Vyučovanie v novom školskom roku 2019/2020 sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X