Na “Petzvalke” nové prístrešky pre bicykle

Mesto Spišská Belá vybudovalo dva nové prístrešky na parkovanie bicyklov najmä žiakov v Základnej škole J. M. Petzvala na Moskovskej ulici. Prístrešky so stojanmi – v modernom prevedení – sú kapacitne určené pre 40 bicyklov (20 stojanov – každý pre 2 bicykle), ktoré sa môžu uzamykať o tieto stojany. Už prvé dni ukázali zvýšený záujem žiakov o túto formu nemotorovej dopravy. A to je hlavným cieľom tejto aktivity mesta – vo väčšom rozsahu využívať bicykle ako dopravný prostriedok. Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka, mesto bude v najbližších rokoch pokračovať vo výstavbe takýchto prístreškov. „Našou snahou je podporiť cyklodopravu v našom meste – nielen budovaním cyklotrás okolo mesta, ale aj väčším využívaním bicyklov v samotnom meste. A začať treba od detí a učiť ich využívať bicykel na dopravu do školy namiesto toho, aby ich vozili rodičia autami. Ale to si vyžaduje mať aj doplnkovú infraštruktúru k bicyklom, ako sú aj tieto prístrešky.“ Už v budúcom roku mesto plánuje vybudovať ďalšie dva rovnaké prístrešky v areály tejto základnej školy, nakoľko už prvé dni potvrdili, že záujem bude väčší ako ich súčasná kapacita. Tak jeden prístrešok sa umiestni ešte vedľa týchto nových prístreškov a ďalší pri zadnom vchode do telocvične (od športového areálu) pre žiakov navštevujúcich v popoludňajších hodinách športové aktivity v telocvični. Mesto sa zamýšľa aj nad myšlienkou umiestnenia uzamykateľných boxov pre bicykle pri telocvični (keďže športový areál je verejne otvorený), aj keď toto riešenie by bolo pre mesto finančne veľmi náročné. Snahou mesta je však uvedené prístrešky osadzovať aj v iných školách a školských zariadeniach a na iných verejne prístupných miestach, kde je predpoklad ich reálneho využívania a tak popularizovať cyklodopravu v našom meste.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X