Na návšteve v poľskom partnerskom meste Ožarow

Delegácia nášho mesta navštívila poľské partnerské mesto Ožarow, aby na pozvanie burmistrza Marcina Majchera sa zúčastnila Dní mesta Ožarow v dňoch 23. a 24. júna 2018. Už tradičné podujatie bolo obohatené aj oslavami 40. výročia založenia Cementárne Ožarow (dnes najväčšej cementárne v strednej Európe). V rámci týchto osláv zástupcovia oboch miest spoločne zasadili strom – špeciálny dub ako spomienku na 100-é výročie nezávislosti Poľska, ktoré si pripomínajú v tomto roku. Tieto dni mesta boli obohatené aj priateľským futbalovým zápasom medzi starými pánmi Spišskej Belej a Ožarowa na futbalovom štadióne v Ožarowe, v ktorom Beľania zvíťazili 2:1. Našim futbalistom ďakujeme za reprezentáciu nášho mesta v Ožarowe. Delegáciu nášho mesta tvorili: primátor mesta Štefan Bieľak s manželkou, poslanci Jozef Kuna, Lukáš Hotary a Maroš Vaverčák a Stanislava Kocibášová.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X