Aktuality
Počet zobrazení 952

Na návšteve ukrajinského mesta Čop

Delegácia mesta Spišská Belá navštívila ukrajinské mesto Čop. Primátor mesta Štefan Bieľak spolu so svojim zástupcom Jozefom Kunom a Alexandrou Olekšákovou, zodpovednou aj za spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami, sa na pozvanie primátora ukrajinského mesta Čop Valerija Samardaka zúčastnili regionálneho ekologického fóra ČOP – EKO 2016, ktoré sa konalo 30. novembra 2016 v meste Čop ležiaceho na pohraničí so Slovenskom.

Tomuto fóru predchádzala návšteva Spišskej Belej zo strany zástupcov mesta Čop ako aj iných miest ležiacich v Zakarpatskej oblasti, ktorí v lete tohto roku absolvovali prehliadku belianskej čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá im je inšpiráciou pri realizácii ich ďalších plánov v rámci enviromentálnej infraštruktúry.

Toto fórum sa konalo z iniciatívy ukrajinských primátorov miest ležiacich v Zakarpatskej oblasti, ktorých trápi aktuálny stav kvality odpadových vôd v tejto oblasti. Ako aj uviedol jeden zo zúčastnených hostí Ivan Paš, primátor mesta Buština: „Aktuálna situácia ohľadom tejto témy je u nás veľmi zlá, ba až katastrofálna a najmä si musíme uvedomiť, ako táto doposiaľ vo väčšine neriešená situácia vplýva na naše životné prostredie, keďže všetky nebezpečné látky presakujú do rieky Tisa. Dozrel čas a aj spoločnosť dozrela dosť na to, aby sme tento akútny stav začali riešiť.“

Počas fóra odznelo mnoho konštruktívnych i kritických názorov na túto tému, ktoré si zúčastnení vypočuli od zástupcov samospráv, či zástupcov štátnych organizácii zaoberajúcich sa životným prostredím a vodným hospodárstvom. Na tomto fóre vystúpil aj primátor nášho mesta Štefan Bieľak, ktorý prítomným predstavil projekty environmentálnej infraštruktúry,  ktoré mesto realizovalo v rokoch 2004 – 2014 (výstavba čistiarne odpadových vôd, dostavba spláškovej kanalizácie, výstavba vodovodu a vodojemu). Primátor zdôraznil fakt, že išlo o dlhodobý proces prípravy, ktorý nakoniec priniesol svoj efekt a Spišská Belá sa tak radí na Slovensku medzi samosprávy s najlepším percentuálnym napojením obyvateľov na verejnú spláškovú kanalizáciu (až 97%). Ako však sám uviedol: „Najdôležitejším však bol fakt, že išlo o iniciatívu samosprávy nášho mesta, jednoducho sme nečakali, ale sme konali!“ Aj preto vyjadril veľkú podporu všetkým zúčastneným primátorom, ktorí sa na tomto fóre zišli, aby iniciatívne začali tento problém u nich riešiť.

V rámci týchto novonadviazaných kontaktov medzi Spišskou Belou a Čopom vzišla iniciatíva z ukrajinskej strany o spoluprácu medzi oboma mestami na budúcej úrovni partnerských miest. To je ale otázka budúcnosti a najmä čas ukáže, či si vzájomne nájdeme spoločné témy na túto možnú budúcu spoluprácu.

Čop je mesto v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Leží na trojmedzí Ukrajiny, Slovenska a Maďarska na brehu rieky Tisa (1 km od maďarských a 3 km od slovenských hraníc). Čop má približne 9 000 obyvateľov. Čop je známy predovšetkým vďaka tomu, že spoločne s Čiernou nad Tisou tvorí veľký a zložitý železničný uzol, keďže sa stretáva bežný európsky rozchod koľajníc so širokorozchodnou „sovietskou“ traťou.

Najnovšie články