Na cyklochodníku Tatranská Kotlina – Ždiar treba zvýšiť opatrnosť

Mesto Spišská Belá chce upozorniť užívateľov novej cyklotrasy z Tatranskej Kotliny do Ždiaru na jej zhoršený technický stav pred mostom v Babej doline. Nevyhovujúca situácia tam nastala po daždivom počasí v posledných dňoch. Z dôvodu zabezpečenia riadnej rekonštrukcie premostenia, náprava potrvá dlhšie. Keďže nepôjde o provizórne riešenie, bude potrebné realizovať zameranie, navrhnúť materiál mostného telesa, ukončiť stavebné konanie a až následne realizovať samotné práce. Uvedený most má 10 rokov.

Koncom augusta 2019 nastúpia pred mostom v Babej doline s ukladaním elektrického kábla pracovníci Východoslovenskej distribučnej, a. s., ktorí tu nadviažu na už ukončenú časť z roku 2018, uloženú pod cyklotrasou. Pokračovanie elektrického kábla povedie cez lokalitu Zelená baňa smerom na Pomfy v Ždiari.

Mesto Spišská Belá v lokalite pred kameňolomom na predmetnej cyklotrase už osadilo vymedzovací stĺpik, ktorý nedovoľuje prejazd automobilom, čím sa tiež zvýši objektívna bezpečnosť cyklistov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X