Možnosti dištančného vzdelávania pre školákov

Prerušenie vyučovania  v školách  v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu pokračuje aj tento týždeň. 

Uvedená situácia si vyžaduje využívanie elektronických foriem vzdelávania.  Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Konkrétne zadania, domáce úlohy a podobne sú v kompetencii učiteľa.

Podľa najnovšieho výskumu (2020) Centra vedecko-technických informácií SR o používaní internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácnosti a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva.

Ministerstvo školstva SR na zvládnutie  súčasnej situácie prinieslo prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné v rámci rezortu školstva a na nasledujúcich portáloch:

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne),
Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk),
IT Akadémia (www.itakademia.sk)od 18. marca 2020 sprístupnená bez akýchkoľvek obmedzení,
E-test http://www.etest.sk/, – pre školy s prístupovými licenciami, od apríla 2020 pre všetky školy,
Príprava na externé testovania  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019 ,
Ponuky od IT firiem – prehľad  ponúk IT firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť v súčasnej situácii aj so zabezpečením dištančného vzdelávania, nájdete na tejto stránke – https://www.slovensko.sk/sk/it-firmy-pomozte-slovensku.

Zdroj informácií článku: https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/ 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X