Môžete spoznať portréty prvých richtárov Provincie XVI spišských miest

4. novembra 2019 uplynulo 245 rokov od vzniku Provincie XVI spišských miest s centrom v Spišskej Novej Vsi. Stalo sa tak z rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie 4. novembra 1774. Provincia existovala viac ako jedno storočie a tvorila posledné výsadné územie Spiša.

Za účasti primátora Spišskej Belej Jozefa Kunu sa v pondelok uskutočnilo sprístupnenie prvej časti historickej expozície venovanej spomínanej provincii v tamojšom Provinčnom dome ako sídle správy Provincie XVI spišských miest (1775 – 1876), kde v súčasnosti sídli Múzeum Spiša. Po prvý krát je predstavený kompletný súbor obrazov prvých funkcionárov provincie a richtárov 16 spišských miest (vrátane Spišskej Belej).

Pamätný odtlačok pečate Provincie XVI spišských miest z roku 1774

Pozvaní primátori a starostovia niekdajšej provincie dostali počas slávnosti darček v podobe pamätných odtlačkov pečate provincie z roku 1774.

Reštaurovanie vzácnej kolekcie obrazov podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB.                                       Účastníci slávnosti mali možnosť absolvovať prehliadku mesta Spišská Nová Ves zameranú najmä na objekty späté s dejinami provincie. Prehliadka objektov tvorila neoddeliteľnú súčasť akcie a vznikla hlavne vďaka projektu Provincia XVI spišských miest – malá Európska únia. Uvedené podujatie sa stalo dôstojným pripomenutím existencie mestského zväzu, v ktorom boli dlhodobo uplatňované demokratické, samosprávne princípy, inšpiratívne aj pre súčasnosť.

Encyklopedické diela z obdobia poslednej tretiny 18. storočia prinášali o mestách provincie pomerne strohé informácie, ktoré mnohokrát vystihovali skutočnosti, ktoré boli pre ne najcharakteristickejšie, prípadne najzaujímavejšie. Tak sa z diela Jána Mateja Karabinského s názvom Geograficko-historický a výrobkový lexikón Uhorska (1786) o Spišskej Belej dozvedáme: ,,Mesto disponuje úrodnými poliami a bohatými lesmi, má peknú radnicu s archívom. Usporadúvajú sa tu výročné a týždenné trhy. Obyvateľstvo sa venuje pestovaniu ľanu a tkáčstvu. Tunajšia borovička sa cení v širokom okolí. V predchádzajúcom období bol významný obchod s Poľskom s vínom, tabakom a železom.“

    Pred vstupom do Múzea Spiša si na priečelí môžete všimnúť  6 barokových kartuší – symbolizujú zásady, ktorými sa mali riadiť funkcionári a úradníci provincie. Každá kartuša obsahuje iné vyobrazenie (budovy, postavy). Pod nimi sú stuhy s nápismi v latinčine. Vo voľnom preklade jednotlivé vyobrazenia so sprievodnými textami hovoria, že činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti-každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snoch) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odkiaľ oči nikam).

Stálu expozíciu História Spiša – I. časť – ktorá predstavuje kompletný súbor obrazov prvých funkcionárov provincie a richtárov 16 spišských miest, nájdete od 4. novembra 2019  v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi na Letnej ulici 50.  V zimnom období od 1.11. je otvorené každý pracovný deň od 9.00 do 17:00 a v nedeľu od 13:00 do 17:00. V sobotu je múzeum zatvorené.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X