Mostík na cyklotrase je zrekonštruovaný

V priebehu mesiaca jún 2019 prebehla kompletná rekonštrukcia prvého mostíka na Belianskej cyklotrase v smere do Tatranskej Kotliny. Intenzívne využívaný cyklochodník však v tom čase nebol uzavretý. Z dôvodu realizovaných prác bola jeho prevádzka len mierne obmedzená.

Belianska cyklotrasa bola vybudovaná v rámci projektu Belianske Tatry – spolu a lepšie, ktorý realizovalo mesto Spišská Belá v spolupráci s poľskou gminou Bukowina Tatrańszka v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013. Uvedená do prevádzky bola 1. mája 2011.

Na začiatku tejto letnej sezóny bolo identifikované, že prvé drevené premostenie je už v nevyhovujúcom technickom stave. Mesto preto rozhodlo z dôvodu bezpečnosti, dlhšej životnosti a väčšej nosnosti, pristúpiť k výmene drevenej konštrukcie mosta za železobetónovú. Rekonštruovaný mostík má dĺžku 9,1 m. K podobnej výmene tretieho premostenia na tejto cyklotrase pristúpilo mesto z dôvodu havarijného stavu v minulom roku. Po obhliadke a posúdení technického stavu posledného – druhého mostíka, samospráva mesta zvážila, že bude potrebné vykonať aj rekonštrukciu tejto stavby.

Mesto Spišská Belá teší veľký záujem o vybudované cyklotrasy v našom katastrálnom území a uvedomuje si zodpovednosť, ktorú za ich stav preberá. Týmto si však dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie povinností aj zo strany širokého spektra užívateľov cyklochodníkov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X