Modernizácia detského ihriska pri Belianskom rybníku

V našom meste sa realizuje ďalší z projektov v rámci participatívneho rozpočtu 2017. Občianske združenie „Moje mesto Spišská Belá“ v spolupráci so zamestnancami mesta i nezamestnanými z aktivačných prác a ďalšími dobrovoľníkmi začalo modernizáciu detského ihriska pri Belianskom rybníku. Plánuje sa osadiť nový kolotoč, dve nové váhadlové hojdačky, dve nové pružinové hojdačky, malý domček a šmýkačka pre najmenších. Všetky tieto nové prvky musia byť certifikované (spĺňať príslušné technické normy) určené pre verejné detské ihriská. Z participatívneho rozpočtu sa na to získala suma 2000 EUR. Tento projekt podporil aj Prešovský samosprávny kraj sumou 1500 EUR v rámci jeho dotačného systému. Detské ihrisko by malo slúžiť najmenším po jeho dokončení už od začiatku augusta.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X