Modernizácia detského ihriska na Mierovej ulici

Mesto Spišská Belá pred niekoľkými dňami začalo realizovať plánovanú modernizáciu detského ihriska na Mierovej ulici (na sídlisku). Začala sa montáž nového oplotenia ihriska, následne sa vybuduje nový povrch ihriska – špeciálna dopadová plocha podobná ako na ihrisku na Moskovskej ulici (avšak pôjde o kompaktnú liatu plochu).  Zároveň sa doplnia 3 nové hojdačky pre menšie deti. Filozofiou mesta je každý rok zmodernizovať aspoň jedno mestské detské ihrisko. A je predpoklad, že tento rok sa aspoň čiastočne zmodernizuje aj detské ihrisko pri Belianskom rybníku. Občianske združenie Moje mesto Spišská Belá podalo projekt v rámci participatívneho rozpočtu mesta na modernizáciu tohto ihriska. A niečo by mohol prispieť z dotačného systému aj Prešovský samosprávny kraj, keďže mesto podalo žiadosť tiež na osadenie nových prvkov na toto ihrisko pri rybníku. Tak uvidíme, čo sa podarí ….. Ale na detskom ihrisku na Mierovej ulici majú byť práce ukončené do konca júna, takže počas letných prázdnin sa budú deti hrať už na novom ihrisku.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X