Aktuality
Počet zobrazení 829

Moderna a tradícia v Strednej umeleckej škole v Kežmarku

25.  september 2015 bol pomyselným dňom D pre všetkých zamestnancov a žiakov Strednej umeleckej školy v Kežmarku. V tento deň sa konala záverečná konferencia k ukončeniu veľkého projektu „Moderna a tradícia“, ktorý bol financovaný z fondov Európskej únie. Hlavným motívom konferencie bola prezentácia práce v jednotlivých aktivitách, zároveň to bolo defilé tvorivosti, invenčnosti a schopností učiteľov Strednej umeleckej školy. Samostatne pracovali a vzdelávali sa v 23 aktivitách, vo výstupoch ktorých sa objavili nové moderné didaktické prostriedky, učebné texty, elektronické prezentácie. Vďaka úspešne zvládnutému projektu pribudla v škole nová výpočtová technika, fotoaparáty a príslušenstvo, vybavenie stolárskej a textilnej dielne. Všetci sa tešíme zo zriadenia keramickej dielne, ktorá obohatí praktickú časť výučby.

Kto prijal pozvanie na záverečnú konferenciu neostal sklamaný. Jej súčasťou bol pestrý a bohatý kultúrny program, na ktorom participovali učitelia a žiaci Strednej umeleckej školy. Prednes poézie, interpretácia vážnej hudby, spoločenský tanec ale aj autorské divadlo, to všetko dotvorilo príjemnú atmosféru konferencie. Vrcholom bola módna prehliadka ako výstup niekoľkých aktivít projektu, počas ktorej boli predvedené rôzne netradičné a inovatívne textilné kreácie a scénické kostýmy.

Na záver treba len dodať, že úsilie nás všetkých bolo po 22 mesiacoch práce odmenené úspešným ukončením projektu.  (Mgr. Miroslava Kovalčíková)

Najnovšie články