Aktuality
Počet zobrazení 826

Mladí speváci ukázali svoj talent a lásku k tradíciám

Aj tento rok sa v Spišskej Belej konala detská spevácka súťaž Miss Bábika, ktorá má v našom meste niekoľkoročnú tradíciu. Súťaž v sebe nesie krásne posolstvo, ktorým je udržiavanie folklóru a ľudových tradícií nášho regiónu a rozvíjanie lásky k nemu u našich najmladších. V neposlednom rade dáva žiakom možnosť prezentovať svoj talent aj verejne. Dopoludnia, 22. februára, sa v mestskej kinosále stretlo 26 dievčat a jeden chlapček, ktorí zahodili svoju trému a predviedli nám čarovné vystúpenia, z ktorých sálala radosť zo spevu. O pekné spestrenie súťaže sa postarali aj účinkujúci, ktorí vystupovali v tradičných slovenských ľudových krojoch. Do vystúpení sa zapájali aj niektorí pedagógovia, ktorí sprevádzali svojich žiakov hudobným nástrojom.

Súťažilo sa v troch kategóriách: deti z najstaršieho oddelenia MŠ, žiaci 1. ročníka ZŠ a žiaci 2. ročníka ZŠ. Do súťaže sa zapojili základné školy a materské školy zo Spišskej Belej, Krížovej Vsi, Toporca, Slovenskej Vsi a Lendaku.

Porota v zložení Mgr. Zuzka Pavličková, Slávka Pisarčíková a Mgr. Janka Šavelová sa na záver súťaže zhodla, že vybrať výhercu bolo nesmierne ťažké, pretože všetci účinkujúci spievali nádherne. Napokon rozhodla porota nasledovne:

Prvá kategória

  1. miesto: Klára Neupauerová (MŠ Lendak)
  1. miesto: Eva Ferenčáková, Marko Majerčák (MŠ Krížová Ves)
  1. miesto Zuzana Halčinová (MŠ Spišská Belá)

 

Druhá kategória

  1. miesto: Rebeka Šolcová (ZŠ Štefániková Spišská Belá)
  1. miesto: Nela Ferencková (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)
  1. miesto: Natália Strakuľová (ZŠ Toporec)

 

Tretia kategória

  1. miesto: Darina Polhošová (ZŠ Štefániková Spišská Belá)
  1. miesto: Lívia Gildeinová (ZŠ Slovenská Ves)
  1. miesto: Blažena Halčinová (ZŠ Lendak)

 

Malí speváci, ktorí sa v súťaži umiestnili, si prevzali diplom a vecné ceny. Ani ostatní však domov neodišli naprázdno a odniesli si diplom za účasť a sladkú odmenu. Výhercom blahoželáme a zároveň všetkým účinkujúcim ďakujeme za účasť. Veríme, že budete v rozvíjaní svojho speváckeho talentu pokračovať a budete v sebe aj naďalej pestovať lásku s slovenským tradíciám.

Fotogaléria

Najnovšie články