Mladí priaznivci histórie po ôsmy-krát spoznávali svoj región

Nebýva zvykom, aby účastníci dejepisnej súťaže dostávali body za módnu prehliadku. Tvorcovia regionálneho kvízu Spoznaj svoj región však zaradili do 8. ročníka aj takúto disciplínu. Každé z 11-tich družstiev si v rámci prípravy na 6. jún 2019, keď sa v Kaštieli Strážky uskutočnilo stretnutie priaznivcov histórie, donieslo kroj typický pre oblasť, v ktorej žiaci žijú. Preto si navzájom obohatili poznanie o mužských či ženských krojoch zo Ždiaru, z Lendaku, Osturne, Veľkej Lomnice, Výbornej či Veľkej Lesnej. Hodnotenie poroty za prehliadku a popis súčastí  ľudových odevov prinieslo za splnenú ,,domácu úlohu“ vstupný kapitál 5 bodov pre každý súťažný tím.

Potom už nasledovala 5–kolová vedomostná súťaž, ktorú organizačne zastrešilo mesto Spišská Belá a ZŠ. J. M. Petzvala – autorom súťažných otázok, moderátorom i technickým expertom kvízu bol Dr. Juraj Tomeček. Súťažiaci si mohli otestovať svoje vedomosti,  postreh, taktické myslenie či technickú zdatnosť pri hľadaní správnych odpovedí na otázky týkajúce sa osobností, stavieb, historických dominánt, erbov a dejinných udalostí viažucich sa k územiu Spiša.

Na meraní síl z vedomostí o histórii regiónu Spiša sa v tomto roku zapojilo 11 družstiev: ZŠ s MŠ Holumnica, ZŠ Lendak, ZŠ Ľubica, Spojená škola Spišská Stará Ves, ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej Belej, ZŠ Grundschule Kežmarok; ZŠ Nižná brána a ZŠ Dr. Fischera z Kežmarku postavili po dve družstvá.

Prvenstvom v 8. ročníku regionálneho kvízu Spoznaj svoj región  sa napokon môže pýšiť 1. súťažné družstvo zo ZŠ Dr. Fischera z Kežmarku, druhé miesto obsadila ZŠ Grundschule Kežmarok a na tretej priečke skončil tím zo Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi.

Veríme, že v duchu citátu od Jána Pavla II., ktorý sprevádzal tento ročník -„ Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.“ – účastníci kvízu si budujú jasnú hodnotovú orientáciu.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X