hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 335

Mladí nadšenci histórie zápolili v poznaní Spiša

,,História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje posudzovať prítomnosť“ – týmto citátom z pera Thomasa Jeffersona, spoluautora americkej Deklarácie nezávislosti a 3. amerického prezidenta,  sa nieslo posolstvo 7. ročníka regionálnej súťaže Spoznaj svoj región, ktorá sa konala tento piatok – 8.6.2018 v Kaštieli Strážky. Organizátorsky súťaž zastrešilo mesto Spišská Belá a ZŠ J. M. Petzvala –  odborným garantom Dr. J. Tomečkom. Do zápolenia sa tentoraz zapojilo 10 družstiev: zo ZŠ s MŠ Podolínec; ZŠ s MŠ Holumnica; ZŠ Lendak; ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá; ZŠ Grundschule Kežmarok; ZŠ Nižná brána, Kežmarok a po dve súťažné družstvá postavili ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá a ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok. Mladí milovníci histórie regiónu Spiša  si v 5-kolovej súťaži zmerali sily v poznaní osudov osobností, erbov, stavieb, historických dominánt a dejinných udalostí viažucich sa k územiu, kde žijú – teda k teritóriu Spiša. Už pred vstupom do zápolenia  zabsolvovali súťažné družstvá tvorivú bádateľskú úlohu. Keďže tento rok je rokom 2018 – s magickou osmičkou na konci – čo je v dejinách Slovenska príťažlivé číslo, v rámci bádateľskej domácej úlohy  mali súťažné tímy porote predložiť originálne písomné pramene zo svojho okolia. Vznik týchto písomností  mal byť datovaný v niektorom z  „rokov osmičiek“  – 1848/1918/1948/1968. Každé družstvo danú  úlohu splnilo a dostalo vstupný kapitál 5 bodov, pričom najstaršie predložené dokumenty pochádzali z roku 1948.  O vysokej úrovni prípravy na túto súťaž a vyrovnanosti súperov svedčia aj tesné rozdiely medzi  družstvami na stupni víťazov (59,58 a 57 bodov). Na 1. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo zo ZŠ J. M. Petzvala zo Spišskej Belej, na 2. mieste sa umiestnilo 2. súťažné družstvo zo ZŠ M. R. Štefánika zo Spišskej Belej a 3. priečku obsadilo 2. súťažné družstvo zo ZŠ Dr. Fischera z Kežmarku.

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na 8. ročník regionálneho kvízu Spoznaj svoj región v rovnakej priateľskej atmosfére, akú sme v prostredí Kaštieľa Strážky zažívali v tomto aj v predchádzajúcich rokoch.

Najnovšie články