hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 88

Miss Bábika

13. februára 2020 sa v kinosále MsÚ uskutočnila detská súťaž v speve uspávanky a ľudovej piesne „MISS BÁBIKA“, ktorú pripravilo Mesto Spišská Belá. Účelom tejto súťaže je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru regiónu a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu.

Talentov sa nám prihlásilo neúrekom. Zúčastnilo sa spolu 30 detí z Materských a Základných škôl zo Spišskej Belej, Krížovej Vsi, Lendaku, Holumnice a z Toporca.

Porota v zložení: Amália Bujňáková, DiS. art., Lucia Kosturová, DiS. art., Lenka Blanárová, DiS. art. hodnotila výber uspávanky a ľudovej piesne, intonáciu, hlasové dispozície a zaobchádzanie s bábikou pri uspávaní.

A deti spievali – niektoré za sprievodu huslí alebo klavíra, mnoho detí si pri tejto príležitosti oblieklo tradičné kroje, čo ešte viac umocnilo umelecký dojem z vystúpení. Do tejto súťaže sa nám zapája čoraz viac chlapcov, tohto roku nabrali odvahu šiesti, z ktorých piati sa aj umiestnili!

Pri vyhlasovaní výsledkov bolo veselo, deti sa tešili z hračiek a diplomov, ktoré získali.

Veríme, že i na ďalej budú radi spievať a nezabudnú na naše ľudové tradície.

 

Prvá kategória (deti z najstaršieho oddelenia MŠ)

  1. miesto: Lukáš Beličák (MŠ Mierová Spišská Belá)
  2. miesto: Marek Halčin (MŠ Lendak)
  3. miesto: Ján Galschneider (MŠ Krížová Ves)

 

Druhá kategória (žiaci 1. ročníka ZŠ)

  1. miesto: Nela Halčinová (ZŠ Lendak)
  2. miesto: Lucas Matiko (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)
  3. miesto: Dominika Novajovská (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)

 

Tretia kategória (žiaci 2. ročníka ZŠ)

  1. miesto: Ružena Gabčová (ZŠ Toporec)
  2. miesto: Matúš Lizák (ZŠ Lendak)
  3. miesto: Sofia Pompová (ZŠ Toporec)

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu