Miss bábika 2019

22 detí prišlo na Valentína, 14. februára, do bývalej kinosály mestského úradu, aby sa mohli zapojiť do súťaže Miss bábika.
Aj keď názov by mohol napovedať, že ide o súťaž o najkrajšiu bábiku, nie je to tak. Je to spevácka súťaž, ktorej účelom je udržiavanie ľudových tradícií, rozvíjanie lásky k folklóru nášho regiónu a podporovanie mladých talentov v oblasti spevu.
Deti z najstaršieho oddelenia materských škôl a 1. a 2. ročníka základných škôl spievali svojim bábikám uspávanky a ľudové piesne. A napriek tomu, že pre väčšinu z nich to bolo ich prvé verejné vystúpenie, držali sa statočne. Tréma sa neukázala ani pri jednom speváckom výkone. S chrípkou to už bolo horšie, ale ani zopár zachrípnutých hláskov divákom umelecký zážitok nepokazilo.
Deti hodnotila odborná porota, zložená z učiteľov Základnej umeleckej školy L. Mednyánszkeho v SpišskejBelej: Mgr. Zuzany Kosturko, DiS. art., Mgr. Janky Šavelovej a p. Petra Strelu, DiS. art. Hodnotili výber piesne, intonáciu, hlasové dispozície detí a zaobchádzanie s bábikou pri uspávaní.
na tejto súťaži sa nezúčastnili iba deti zo Spišskej Belej, ale aj z Krížovej Vsi, Holumnice a Lendaku, ktoré si pri tejto príležitosti nezabudli obliecť svoje tradičné kroje. Pri vyhlasovaní výsledkov bolo veselo, deti sa tešili z rozprávkových kníh, pexesa a diplomov, ktoré získali. Veríme, že i naďalej budú radi spievať a nezabudnú na naše ľudové tradície. Speváckych súťaží je v médiách neúrekom a ktovie, možno o pár rokov v nich niektorého z účinkujúcich v súťaži Miss Bábika uvidíme.

Výsledky:
Prvá kategória (deti z najstaršieho oddelenia MŠ)

1. miesto: Lucas Matiko (Spišská Belá)
2. miesto: Timea Suchanovská (Spišská Belá)
3. miesto: Natália Bekešová (Lendak)

Druhá kategória (žiaci 1. ročníka ZŠ)

1. miesto: Vanesa Oračková (Holumnica)
2. miesto: Matúš Lizák (Lendak)
3. miesto: Barbora Halčinová (Lendak)

Tretia kategória (žiaci 2. ročníka ZŠ)

1. miesto: Sofia Chovaňáková (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)
2. miesto: Alexandra Lenďáková (ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá)
3. miesto: Sabína Halčinová (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá)

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X