Miestna akčná skupina Tatry Pieniny LAG sa pripravuje na čerpania financií z EÚ

V Spišskej Starej Vsi sa vo štvrtok 8. júna stretli členovia miestnej akčnej skupiny TATRY – PIENINY LAG na zasadnutí Valného zhromaždenia. Mesto Spišská Belá ako člena združenia zastupoval na tomto zasadnutí primátor Štefan Bieľak. Podnikatelia, zástupcovia miest a obcí i občianskych združení schváli novú stratégiu tejto miestnej akčnej skupiny, ktorú predložia do 30. júna na schválenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prípade jej schválenia by miestna akčná skupina získala 2,6 mil. EUR z fondov EÚ na rôzne malé projekty v oblasti rozvoja vidieka na jej území. Z uvedenej sumy je 1 mil. EUR určených pre mestá a obce a 1,2 mil. EUR pre súkromný sektor. Súčasťou tejto miestnej akčnej skupiny je aj Mesto Spišská Belá a jeho územie, čo umožní podnikateľom i občianskych združeniam zo Spišskej Belej sa uchádzať o financie z tejto stratégie na základe vypísaných výziev. Výzvy bude vyhlasovať táto miestna akčná skupina v zmysle uvedenej stratégie. V prípade schválenia tejto stratégie sa prvé výzvy na predkladanie projektov predpokladajú koncom tohto roka. Viac informácii získate na http://www.tatry-pieniny.com/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X