Mestských slávností vo Vysokom Mýte sa zúčastnila aj Spišská Belá

Vo februári tohto roku nadviazalo mesto Spišská Belá kontakt s českým mestom Vysoké Mýto, s ktorým do budúcnosti plánujeme aj užšiu spoluprácu na úrovni partnerských miest. V rámci našich doterajších načatých dobrých vzťahov medzi mestami prijal primátor Štefan Bieľak pozvanie od starostu Vysokého Mýta Františka Jiraského na ich Mestské slávnosti konané v dňoch 9. – 11. septembra 2016. Týchto slávností sa zúčastnil primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, viceprimátor Jozef Kuna, poslanci mestského zastupiteľstva Lukáš Hotary, Ján Halčin, Gabriel Gemza, Maroš Vaverčák a Alexandra Olekšáková, PR manažérka mesta.

„Naši priatelia z Vysokého Mýta nám pripravili pestrý a zaujímavý program. Mali sme možnosť vypočuť si skvostný koncert Litomyšlského symfonického orchestra, navštíviť priestory výrobného závodu autobusov zn. IVECO (donedávna KAROSA), či priestory hasičskej stanice. Lákavý bol aj hudobný a iný sprievodný program vysokomýtskych slávností. Peknú bodku za vynikajúcim víkendom dala svätá omša v rímsko-katolíckom kostole sv. Vavrinca, na ktorú nás srdečne pozval správca farnosti p. Pavel Mistr,“ zhodnotil návštevu Vysokého Mýta primátor Štefan Bieľak. Program, ktorý sa niesol najmä v neformálnom duchu, tak upevnil ešte viac naše slovensko-české puto a pevne veríme, že v najbližšej budúcnosti si už príjemnú atmosféru mesta Vysoké Mýto budú môcť vychutnať aj obyvatelia Spišskej Belej, či už zo škôl, spolkov, športových klubov a pod. Na Jeseň tohto roka sa plánuje návšteva zástupcov belianskych škôl vo Vysokom mýte. Starosta mesta Vysoké Mýto odovzdal primátorovi nášho mesta návrh partnerskej zmluvy medzi oboma mestami, o ktorej bude rokovať mestské zastupiteľstvo nášho mesta. Prípadné vzájomné podpísanie partnerskej zmluvy sa predpokladá začiatkom roka 2017.

Na hlavnej fotografii zľava: Ján Halčin, Gabriel Gemza, Jitka Kočová (sekretariát starostu), Ing. Lukáš Hotary, Maroš Vaverčák, Ing. František Jiraský (starosta), JUDr. Štefan Bieľak, PhDr. Alexandra Olekšáková, Mgr. Jan Vlček (tajomník), Michaela Kotrbová (oddelenie kultúry), Ing. Jitka Soukenková (vedúca sekretariátu starostu), Ing. Veronika Severová (sekretariát starostu)

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X