Mestský úrad pre verejnosť opäť otvorený

Mesto Spišská Belá  oznamuje občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej je od 1. 6. 2020 otvorený pre verejnosť v sprísnenom hygienicko-preventívnom režime.

Naďalej žiadame občanov, aby primárne využívali distančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta) a do priestorov MsÚ vstupovali len v nevyhnutných prípadoch a ak je to možné, odložili svoju návštevu MsÚ na neskôr. Ak je aj napriek tomu Vaša návšteva priestorov MsÚ nevyhnutná, žiadame o dodržiavanie nasledujúcich hygienicko-preventívnych pravidiel:

  • vstup a pobyt v celej budove MsÚ a jej okolí je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • pri vstupe do budovy MsÚ je povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
  • dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami minimálne 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti; rešpektujte prosím vyznačené línie na podlahe),
  • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
  • nepodávať si ruky.

Vstup do priestorov MsÚ naďalej nie je povolený pre tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie a pod.). Všetci návštevníci môžu byť vyzvaní zamestnancom MsÚ, aby sa podrobili kontrolnému meraniu telesnej teploty. Prosíme, dohodnite si vopred termín (dátum a presný čas) svojho stretnutia so zamestnancom MsÚ telefonicky alebo e-mailom, aby sme predišli potenciálnemu zhlukovaniu v priestoroch MsÚ. Taktiež žiadame o rešpektovanie všetkých ostatných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, najmä Usmernenia ÚVZ SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie:

 http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_pre_pracoviska_UPR.pdf.

Môže Vás zaujímať...