Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej počas roka 2016

Niekoľko štatistických údajov: v roku 2016 sa uskutočnilo 8 zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá (v roku 2015 ich bolo 13). Na nich poslanci prijali 238 uznesení (v roku 2015 ich bolo 257) a 3 všeobecne záväzné nariadenia mesta (v roku 2015 ich bolo 8). V priemere zasadnutia trvali takmer 4,5 až 5 hodín. Okrem toho sa uskutočnili aj 2 diskusné fóra primátora mesta s poslancami na rôzne vybrané témy. Účasť poslancov na zasadnutiach je zverejnená v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X