hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 343

Mestské lesy realizujú cezhraničný projekt

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (ENI 2014-2020), sa stal úspešný projekt s názvom Cesty k zdravým lesom, ako jeden z niekoľkých veľkých infraštruktúrnych projektov v cezhraničnom Karpatskom regióne Ukrajiny a Slovenska. Slávnostný akt podpisu grantových zmlúv schválených projektov sa uskutočnil 16. decembra 2019 v Budapešti. Jedným z partnerov uvedeného projektu sú aj Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.

Projekt Cesty k zdravým lesom je zameraný na zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny. Slovenská časť projektu bude implementovaná v lesných porastoch organizácií Štátne lesy TANAP-u, Lesy mesta Kežmarok, s. r. o., a Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., ktoré sa nachádzajú na území silne ohrozenom týmto fenoménom. Hlavným partnerom projektu je Užhorodský štátny lesný podnik. Ďalšími z ukrajinských partnerov sú Štátne lesy ,,Les Vygoda“ a Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatského regiónu FORZA.

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., realizovala v rámci schválených aktivít projektu v roku 2020 rekonštrukciu dvoch protipožiarnych zemných lesných ciest v Suchom a Čiernom potoku na cesty spevnené štrkovým povrchom. Cieľom tejto zmeny je zvýšenie prevádzkovej výkonnosti, bezpečnosti, dostupnosti požiarnej techniky a únosnosti podložia v celkovej dĺžke 1,62 km.  Ďalšou realizovanou aktivitou bolo založenie demonštračnej plochy s použitím technológie Field-Map v Babej doline. Druhá takáto plocha sa v rámci územia Tatranského národného parku nachádza v Tatranskej Javorine. Údaje získané z merania umožnia vykonať objektívne analýzy súčasného stavu porastov, prognózovať ich vývoj, vykonať rozbor podmienok hospodárenia, stanoviť ciele a navrhnúť ekologické opatrenia.

V tomto kalendárnom roku budú mestské lesy pokračovať v realizácii schválených aktivít. Okrem infraštruktúrnych prác, sa spišskobeliansky lesníci zamerajú aj na zalesňovanie územia postihnutého kalamitou na ploche 12 ha. V pláne je vysadiť až 54 000 ks sadeníc a realizovať ochranu a starostlivosť na území s rozlohou 26 ha. Zámerom je smerovať k pestovaniu ekologicky stabilnejších multidruhových lesných porastov. Pridanou hodnotou projektu bude zvýšenie povedomia odbornej i laickej verejnosti o dopadoch klimatickej zmeny a možnostiach ich zmierňovania.

Celkový schválený rozpočet projektu predstavuje sumu viac ako 3,5 milióna eur. Z tejto dotácie je pre Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., určených 688 tisíc eur, pre Lesy mesta Kežmarok, s. r. o., 411 tisíc eur a pre Štátne Lesy TANAP-u 321 tisíc eur. Projekt sa bude realizovať do 16.12.2022.

Ing. František Pisarčík, Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu